..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Aktualności / Zmiany kadrowe - Zmiana na stanowisku dowódcy ::..
03 VII 2018

Zmiana na stanowisku dowódcy

  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
29 czerwca, na Wrocławskim Rynku, odbyło się uroczyste przekazanie dowodzenia 3 Wrocławską Brygadą Radiotechniczną. Od dziś płk Dariusz Krzywdziński dowodzi Wrocławską Brygadą.
zdjęcie - Zmiana na stanowisku dowódcy
Zmiana na stanowisku dowódcy 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej .

Uroczyste obchody przekazania obowiązków rozpoczęły się o godzinie 10.00, koncertem w wykonaniu zespołu wokalnego „Radość” z Klubu 4 Regionalnej Bazy Logistycznej z Wrocławia.

Punktualnie o godzinie 11.00 dowódca uroczystości złożył meldunek przedstawicielowi Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych - Inspektowi Sił Powietrznych gen. bryg. pil. Mirosławowi Jemielniakowi, rozpoczynając w ten sposób uroczysty apel.

Po podniesieniu flagi państwowej i odegraniu hymnu państwowego, gen. bryg. pil. Mirosław Jemielniak w swoim przemówieniu podkreślił, że - „(…). Wojska Radiotechniczne, ich bataliony, kompanie, pełnią całodobowe dyżury bojowe, monitorując i informując o wszelkich zagrożeniach. Właśnie dzięki ich czujności i umiejętności wojska lotnicze oraz obrony przeciwlotniczej mogą bezpiecznie i skutecznie realizować swoje zadania. 3 Brygada Radiotechniczna pełni rolę strażnika bogatej historii i tradycji Wojsk Radiotechnicznych. O wartości jednostki wojskowej decydują nie tylko wyposażenie oraz zaangażowanie żołnierzy, lecz także dobre dowodzenie. Swoimi działaniami gen. bryg. Wojciech Lewicki przez odstanie 6 lat udowadniał tę tezę, dzięki czemu Brygada realizowała swoje zadania na wysokim poziomie. Sukcesy wynikały nie tylko z kompetencji oraz umiejętności Pana generała Lewickiego, lecz także z jego wieloletniego doświadczenia”.

Inspektor Sił Powietrznych zwrócił się także do przyjmującego obowiązki:  „(…). Panie Pułkowniku przebieg Pańskiej służby potwierdza, ze jest Pan dobrze przygotowany do dowodzenia Brygadą. Nowe stanowisko służbowe to duże wyzwanie, znając jednak Pańskie doświadczenie i umiejętności, jestem przekonany, że będzie Pan kontynuował osiągnięcia dowódcze Pańskiego poprzednika”.

Na zakończenie Inspektor Sił Powietrznych życzył żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej 3 BRt wszystkiego co najlepsze, dużo zdrowia i satysfakcji z podejmowanych działań, awansów i wyróżnień w trakcie dalszej służby.

Po przekazaniu sztandaru Brygady w ręce obejmującego obowiązki dowódcy - płk. Dariusza Krzywdzińskiego oraz złożeniu meldunków o zdaniu i objęciu obowiązków, gen. bryg. Wojciech Lewicki w swoim przemówieniu podkreślił, że: „(…) Dla każdego żołnierza sztandar wojskowy stanowi wartość najwyższą. Sztandar 3 BRt, który przed chwilą przekazałem mojemu następcy, przez minione 6 lat był dla mnie taką wartością. Dla mnie osobiście jest to bardzo ważna chwila w mojej służbie wojskowej, ponieważ jestem świadom, że jako dowódca po raz ostatni trzymałem sztandar wojskowy. Minione 6 lat zostaną w mojej pamięci jako wspaniały okres służby wojskowej (…)”.

Generał Lewicki podziękował podwładnym za codzienną realizację zadań oraz za wspaniałe lata służby we wrocławskim garnizonie - „Jako radiotechnik muszę podkreślić i podziękować, że dzięki przychylności władz i rady miasta, Wrocław jest jedynym miastem w Polsce, które uszanowało pokolenia żołnierzy radiotechników, nadając rondu w ciągu ulicy Granicznej nazwę Rondo Żołnierzy Radiotechników, którego strzeże 305 wrocławski krasnal o wdzięcznym imieniu Radarek. (…). Panowie oficerowie, szanowni Państwo, pragnę Wam podziękować za zrozumienie oraz zaangażowanie, bo tylko wspólnie i przy pełnym poszanowaniu różnej podległości służbowej mogliśmy wykonać wszystkie zlecone zadania służbowe oraz to czego oczekiwało od nas społeczeństwo. (…). Podziękowania należą się tym, z którymi miałem możliwość wspólnej służby i współpracy: przełożonym i podwładnym, przedstawicielom władz rządowych, samorządowych, duchowieństwa i służb mundurowych, organizacjom społecznym i kombatanckim, dowódcom jednostek wojskowych, kierownikom, szefom, dyrektorom instytucji wojskowych, społeczności Dolnego Śląska oraz moim przyjaciołom (…)” - podkreślił gen. bryg. Wojciech Lewicki.

Nowy dowódca 3 BRt płk Dariusz Krzywdziński w swoim wystąpieniu powiedział - „Przed chwilą miałem zaszczyt przejąć sztandar 3 BRt. Dopiero trzymając ten piękny sztandar w swoich rękach można poczuć, jaki ciężar on stanowi. Nie jest to jednak ciężar liczony w kilogramach, jest to ciężar odpowiedzialności, związany z jego przejęciem. Każdy żołnierz jest świadom znaczenia symboliki wojskowego sztandaru, oznaki żołnierskiej jedności, honoru i męstwa. Ja doświadczam tego dzisiaj jeszcze bardziej wyraziście. (…). Żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej 3 BRt, to dla mnie wyróżnienie, że mogłem dzisiaj objąć dowodzenie Brygadą, dowodzenie ludźmi, dla których służba w wojskach radiotechnicznych, to nie tylko obowiązek, ale również pasja. Chciałbym abyście pamiętali, że na kartach 44 - letniej historii Brygady zapisanych jest wiele dokonań i sukcesów. Jest Was wielu, którzy na te dokonania osobiście zapracowało. Mam nadzieję, że na tym nie poprzestaniecie. (…). Wiem, że przyjmuję Brygadę dobrze wyszkoloną, zgraną z bardzo dużym doświadczeniem. Mam nadzieję, że przy pomocy dowódców batalionów oraz kadry
i pracowników resortu obrony narodowej postawione przed nami zadania zrealizujemy. Jako dowódca brygady sukcesów nie mogę Wam zagwarantować, ale  gwarantuję Wam, że na te sukcesy będę z wami ciężko pracował”.

Pułkownik Krzywdzińskizwrócił się do odchodzącego dowódcy i podkreślił, że objęcie obowiązków dowódcy Brygady wiąże się z dużą odpowiedzialnością w zakresie wykonywanych zadań służbowych, którym postara się sprostać, aczkolwiek ma świadomość, że poprzeczka została bardzo wysoko postawiona - „Wszystko jest w życiu łatwe dopóki nie trzeba zrobić tego własnymi rękami”.

Miłym akcentem uroczystości było również wręczenie gen. bryg. Wojciechowi Lewickiemu nw. odznaczeń:
- „Odznaki Honorowej Wrocławia II stopnia”, przez przedstawicieli prezydenta Wrocławia - wiceprezydenta Wrocławia Adama Grehla oraz sekretarza miasta Wrocławia Włodzimierza Patalasa;
- odznaczenia pamiątkowego „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” przez prezesa Ogólnopolskiego Okręgu Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich - Pana Leopolda Gomułkiewicza.
- „Krzyża Komandorskim Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” przez prezesa honorowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - gen. dyw. Franciszka Puchałę.

Uroczystość była również okazją do wręczenia wyróżniającym się żołnierzom Brygady medali za zasługi dla obronności kraju w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystego wręczenia medali dokonał Inspektor Sił Powietrznych gen. bryg. pil. Mirosław Jemielniak wraz z gen. bryg. Wojciechem Lewickim.

Na zakończenie odbyła się defilada pododdziałów, którą prowadził dowódca uroczystości kpt. Paweł Ziń. Wystąpiły w niej pododdziały reprezentujące: dowództwo 3 Brygady Radiotechnicznej, bataliony radiotechniczne wchodzące obecnie w skład 3 3BRt, Akademię Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych oraz 10 Wrocławski Pułk Dowodzenia. Uroczystość uświetniła kompania reprezentacyjna Sił Powietrznych oraz Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych, która wykonała krótki koncert wraz z utworami patriotycznymi i muzyki rozrywkowej.

Dla mieszkańców Wrocławia oraz turystów odwiedzających stolicę Dolnego Śląska przygotowano szereg atrakcji. Ozdobą Wrocławskiego Rynku była stacja radiolokacyjna NUR-15M. Na Placu Solnym można było zwiedzić liczne wystawy sprzętu wojskowego oraz stoiska promocyjne, w tym: 3 Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego, 8 Szczycieńskiego Batalionu Radiotechnicznego, 31 Dolnośląskiego Batalionu Radiotechnicznego, 34 Chojnickiego Batalionu Radiotechnicznego, a także 4 Regionalnej Bazy Logistycznej, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z Wrocławia, Wojskowej Komendy Uzupełnień z Wrocławia, Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, 4 Regionalnej Bazy Logistycznej, 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia, 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego i Agencji Mienia Wojskowego z Wrocławia.

Tekst: kpt. Anna Maciejowska-Krześniak
Zdjęcia: kpr. Mariusz Dejneka

Zmiana na stanowisku dowódcy 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej

facebook twitter gplus

close
  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Zmiany kadrowe - ostatnie wpisy
13 III 2019
Nominacje generalskie
W środę, 13 marca br., w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP na wniosek szefa MON, ...
22 II 2019
Zmiany kadrowe w Dowództwie Generalnym
Dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. broni Jarosław Mika, w obecności kierowniczej kadry pożegnał żołnierzy kończących służbę w Dowództwie Generalnym Rodzajów ...
04 II 2019
Nowy dowódca podhalańczyków
Pułkownik Dariusz Lewandowski objął obowiązki dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Uroczysty apel z okazji zdania i objęcia obowiązków z udziałem dowódcy ...
01 II 2019
Zmiana na stanowisku Dowódcy 1 ...
Na terenie 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego, 01 lutego odbył się uroczysty apel z okazji przekazania obowiązków Dowódcy 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.
Szakolenie żołnierzy 8 Pułku Przeciwlotniczego
Niezwykła defilada - niezwykły spot
SILNI W SOJUSZACH - zaproszenie na defiladę
F-16 Baltic Air Policing 2019
Baltic Air Policing 2019
Święto Wojsk Lądowych
AIR SHOW 2018
Centralne Obchody Święta Wojska Polskiego