..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Aktualności / Zmiany kadrowe - Podziękowanie za wspólną służbę ::..
02 II 2017

Podziękowanie za wspólną służbę

  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Miałem zaszczyt i przyjemność współpracować z ludźmi z doświadczeniem i ogromną wiedzą, którzy dla Ojczyzny oddali całe swoje dorosłe życie - powiedział generał broni dr Leszek Surawski, dziękując dowódcom podległych jednostek wojskowych, a także żołnierzom i pracownikom Dowództwa Generalnego RSZ za wspólną służbę i bardzo dobrą realizację zadań służbowych.
zdjęcie - Podziękowanie za wspólną służbę
Generał Surawski z kadrą dowódczą DGRSZ.

W trakcie wideokonferencji z dowódcami jednostek, generał Surawski podkreślił wysoki poziom realizacji przedsięwzięć, zwłaszcza szkoleniowych, dziękując dowódcom i ich podwładnym za duże zaangażowanie i wkład pracy. – To przede wszystkim dzięki Wam, również w trakcie gdy pełniłem obowiązki dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych, otrzymane zadania wykonaliśmy bardzo dobrze. Dziękuję i zapewniam, że zawsze jestem do Waszej dyspozycji – powiedział szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Generał dywizji pilot Jan Śliwka, w zastępstwie dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, pogratulował generałowi Surawskiemu wyznaczenia na najwyższe stanowisko służbowe w Siłach Zbrojnych RP, podkreślając nie tylko jego służbę w Dowództwie Generalnym RSZ, ale również całą ścieżkę dotychczasowej kariery wojskowej. – Miałem zaszczyt służyć z panem generałem w różnych konfiguracjach, i za każdym razem udawało nam się znaleźć rozwiązania, które pozwoliły na bardzo dobre funkcjonowanie struktur i właściwe wykonywanie zadań. W imieniu własnym, a także żołnierzy i pracowników wojska, dziękuję panu za służbę w Dowództwie Generalnym, życząc jednocześnie zdrowia i satysfakcji na nowym stanowisku służbowym – powiedział generał Śliwka.

Spotkanie z kadrą dowódczą DGRSZ było również okazją do wręczenia generałowi Surawskiemu odznaki tytułu honorowego II stopnia Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej.

Tekst: mjr Michał Romańczuk
Zdjęcia: Mirosław Cyryl Wójtowicz

********

Gen. broni dr Leszek Surawski urodził się 18 lipca 1960 r. w Gołdapi. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Obrony Narodowej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie służby cywilnej, administracji publicznej, zarządzania jednostkami terenowymi oraz rozwoju regionalnego i lokalnego w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej, studia podyplomowe w zakresie operacyjno-strategicznym oraz podyplomowe studia polityki obronnej w Akademii Obrony Narodowej. Generał Surawski posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie - nauki o obronności, w specjalności - dowodzenie.

Po ukończeniu w 1984 r. szkoły oficerskiej pełnił służbę na stanowisku dowódcy plutonu, a przez kolejne lata dowódcy kompanii i dowódcy batalionu w 75 Pułku Zmechanizowanym. W 1992 r., po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej, został wyznaczony na stanowisko oficera operacyjnego w dowództwie 1 Dywizji Zmechanizowanej. W 1994 r. objął obowiązki szefa szkolenia-zastępcydowódcy 9 Brygady Zmechanizowanej, a następnie szefa sztabu-zastępcy dowódcy tej brygady. W kwietniu 1998 r. objął obowiązki szefa wydziału-zastępcy szefa szkolenia w dowództwie 15 Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie. Po rozformowaniu dywizji w 2001 r., został skierowany do dowództwa 1 Korpusu Zmechanizowanego, gdzie zajmował stanowisko szefa wydziału planowania. W okresie od maja 2002 r. do września 2005 r. pełnił obowiązki na  stanowisku szefa wydziału operacyjnego  dowództwa 16 Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu. W lipcu 2004 r. został skierowany do służby w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku, na stanowisku zastępcy szefa sztabu Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. Po ukończeniu w 2006 r. podyplomowych studiów operacyjno-strategicznych został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 2 Brygady Zmechanizowanej. W sierpniu 2008 r. objął obowiązki dowódcy 20 Brygady Zmechanizowanej w Bartoszycach i w dniu 11 listopada 2008 r. został mianowany na stopień generała brygady.

W okresie od czerwca 2010 r. do listopada 2011 r. pełnił służbę na stanowisku zastępcy szefa Zarządu Planowania Operacyjnego – P3 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, a od listopada 2011 roku został szefem Zarządu. W dniu 15 sierpnia 2012 r. został mianowany do stopnia generała dywizji.

Od 23 sierpnia 2013 roku do 4 marca 2016 roku dowodził 16 Pomorską Dywizja Zmechanizowaną. Z dniem 5 marca 2016 roku wyznaczony na stanowisko inspektora wojsk ladowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. 15 sierpnia 2016 roku odebrał z rąk Prezydenta RP nominację na stopień generała broni.

3 listopada 2016 r. minister obrony narodowej wyznaczył gen. broni dr. Leszka Surawskiego na stanowisko I zastępcy dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych.

31 stycznia 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył generałowi broni dr. Surawskiemu akt mianowania na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Podziękowanie za wspólną służbę. Podziękowanie za wspólną służbę.
Podziękowanie za wspólną służbę. Podziękowanie za wspólną służbę. Podziękowanie za wspólną służbę. Podziękowanie za wspólną służbę. Podziękowanie za wspólną służbę. Podziękowanie za wspólną służbę. Podziękowanie za wspólną służbę. Podziękowanie za wspólną służbę. Podziękowanie za wspólną służbę. Podziękowanie za wspólną służbę.

facebook twitter gplus

close
  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Zmiany kadrowe - ostatnie wpisy
16 VII 2019
Zmiany kadrowe w Dowództwie Generalnym ...
Dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. broni Jarosław Mika, w obecności kierowniczej kadry pożegnał żołnierzy kończących służbę w Dowództwie Generalnym Rodzajów ...
01 VII 2019
Przekazanie obowiązków służbowych na stanowisku ...
1 lipca w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego odbyła się uroczystość przekazania obowiązków służbowych na stanowisku Dowódcy Bazy.
26 VI 2019
Zmiany kadrowe w Dowództwie Generalnym ...
Dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. broni Jarosław Mika, w obecności kierowniczej kadry pożegnał żołnierzy kończących służbę w Dowództwie Generalnym Rodzajów ...
31 V 2019
Zmiany kadrowe w Dowództwie Generalnym ...
Dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. broni Jarosław Mika, w obecności kierowniczej kadry pożegnał żołnierzy kończących służbę w Dowództwie Generalnym Rodzajów ...
DRAGON-19 strong in the alliance
Życzenia Ministra Obrony Narodowej
DRAGON-19
DRAGON-19 rozpoczęty
DRAGON-19
Wielka defilada „Silni w sojuszach”
Wielka defilada „Silni w sojuszach”
Baltic Air Policing 2019