..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Aktualności / Najnowsze - Ja żołnierz Wojska Polskiego… ::..
12 II 2018

Ja żołnierz Wojska Polskiego…

  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
W jednostkach wojskowych Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych żołnierze, służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych, składali uroczystą przysięgę wojskową.
zdjęcie - Ja żołnierz Wojska Polskiego…
Żołnierze służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych.

9 lutego na placu apelowym 2 Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego 43 żołnierzy służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych, złożyło uroczystą przysięgę wojskową.

W dniu 9 lutego na placu apelowym 2 Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego 43 żołnierzy służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych, złożyło uroczystą przysięgę wojskową.

Żołnierze w dniu 08 stycznia rozpoczęli szkolenie przygotowujące do pełnienia czynnej służby wojskowej na stanowiskach szeregowego. Elewi szkolą się w specjalnościach saper, obsługa parku pontonowego oraz obsługa elektrowni.

Rotę przysięgi wojskowej od żołnierzy, w obecności ich najbliższych i zaproszonych gości przyjął Dowódca 2 Pułku Inżynieryjnego płk Bogdan Prokop.

Podczas swojego wystąpienia Dowódca Pułku płk Bogdan PROKOP zwracając się do żołnierzy podkreślił: „…Złożyliście żołnierskie ślubowanie na wierność Rzeczypospolitej Polskiej. Wypowiadając słowa roty przysięgi przysięgaliście na sztandar. Sztandar jest znakiem jednostki wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest także symbolem sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy. Obowiązkiem żołnierza jest bronić i strzec sztandaru.”

W imieniu żołnierzy składających przysięgę głos zabrał szer. elew Krystian Muzolf.

W czasie uroczystości Dowódca Pułku wyróżnił żołnierzy listami gratulacyjnymi, którzy podczas szkolenia osiągnęli bardzo dobre wyniki w szkoleniu, a ich rodzicom wręczył pisma gratulacyjne.

Uroczystość zakończyła defilada prowadzona przez dowódcę uroczystości ppłk. Arkadiusza Syrockiego. Uroczysty Apel uświetniła Orkiestra Wojskowa z Torunia pod dowództwem tamburmajora st. chor. szt.  Andrzeja Bogusza.

Po uroczystości rodziny żołnierzy i zaproszeni goście zapoznali się ze specjalistycznym sprzętem będącym na wyposażeniu 2 Pułku Inżynieryjnego.

Tekst: mjr Sylwester Ludwiczak
Zdjęcia: p. Patryk Dorocicz

 

Uroczysta przysięga wojskowa w Gdyni

W piątek, 9 lutego, 79 ochotników złożyło uroczyste ślubowanie na sztandary Komendy Portu Wojennego Gdynia i 43 Batalionu Saperów z Rozewia. O godz. 12:00, przed okrętem muzeum ORP Błyskawica w Gdyni, rozpoczęła się uroczysta przysięga wojskowa elewów I turnusu służby przygotowawczej.

Ochotnicy pochodzący z całej Polski, 8 stycznia br. rozpoczęli wojskowe szkolenie przygotowawcze. Ćwiczenia odbywają się w Komendzie Portu Wojennego Gdynia oraz 43. Batalionie Saperów w Rozewiu. Służba przygotowawcza została podzielona na dwa okresy: 3 miesięczne szkolenie podstawowe oraz szkolenie specjalistyczne, które potrwa miesiąc. Szkolenie podstawowe to przede wszystkim regulaminy i musztra, profilaktyka i dyscyplina wojskowa, szkolenie ogniowe, taktyka, a także budowa i eksploatacja podstawowego sprzętu wojskowego. Podczas drugiej części ćwiczeń żołnierze będą szkolili się w różnych specjalnościach, w zależności od zgłaszanych potrzeb z jednostek wojskowych. Szkolenie zakończy się 27 kwietnia br.

Służba przygotowawcza to pierwszy etap selekcji ochotników do zawodowej służby wojskowej. W ćwiczeniach biorą udział ochotnicy, którzy dotychczas nie pełnili czynnej służby wojskowej. Głównym celem szkolenia przygotowawczego jest sprawdzenie, którzy żołnierze nadają się do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Z najlepszymi dowódcy jednostek wojskowych podpiszą kontrakty do Narodowych Sił Rezerwowych (NSR). Nadane zostaną im również przydziały kryzysowe. Ochotnicy, z którymi nie zostaną podpisane kontrakty do NSR, stają się żołnierzami rezerwy i stanowią zasoby rezerw osobowych na potrzeby obronne naszego kraju.
 
Obecny turnus służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych NSR, to pierwszy z trzech zaplanowanych na ten rok. Jednostki 3. Flotylli Okrętów będą szkolić ochotników do służby wojskowej jeszcze w dwóch turnusach tj. 07.05-31.08.2018 r. oraz 04.09-21.12.2018 r.

 

Uroczysta przysięga wojskowa kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych

W piątek, 9 lutego, kolejni żołnierze służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych złożyli przysięgę wojskową na sztandar 11 Mazurskiego Pułku Artylerii.

W uroczystości oprócz licznie przybyłych rodzin i przyjaciół żołnierzy, udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, miejscowych służb mundurowych, związków kombatanckich oraz szkół. Punktualnie o jedenastej meldunek pełniącemu obowiązki Dowódcy 11 Pułku Artylerii ppłk. Krzysztofowi Malankiewiczowi złożył dowódca uroczystości ppłk Janusz Szpadzik

Po złożeniu przysięgi, błogosławieństwa najmłodszym adeptom wojskowego rzemiosła udzielił ks. kapelan kpt. Łukasz Hubacz. W swoim wystąpieniu ppłk Krzysztof Malankiewicz wyraził nadzieję, że wysiłek włożony w przygotowanie do pełnienia służby w NSR zaowocuje wysoką jakością wykonania zadań stojących przed Siłami Zbrojnymi RP. W imieniu przysięgających żołnierzy głos zabrał szer. elew Dawid Zieliński, który podziękował dowódcy i kadrze pułku za pomoc oraz życzliwość w czasie stawiania pierwszych kroków w wojskowym życiu, a swoim kolegom w mundurze życzył wytrwałości i powodzenia w realizacji postawionych zadań. Do podziękowań i życzeń dołączyli się również rodzice żołnierzy służby przygotowawczej, w których imieniu głos zabrał Pan Sławomir Furowicz. W imieniu władz samorządowych głos zabrał Zastępca Burmistrza Węgorzewa, Pan Andrzej Lachowicz.

Rodzice najlepszych żołnierzy otrzymali podziękowania oraz kwiaty. Ostatnim elementem uroczystości była defilada pododdziałów. Uroczystość uświetniła Orkiestra Wojskowa z Giżycka pod dowództwem kapelmistrza st. chor. sztab. Waldemara Pestki. Po oficjalnej uroczystości odbyło się wspólne spotkanie i posiłek, w których udział wzięli nowo zaprzysiężeni żołnierze, dowództwo pułku wraz z kadrą szkolącą żołnierzy III turnusu, zaproszeni goście oraz rodzice wyróżnionych żołnierzy z najlepszymi wynikami.

W trakcie trwania uroczystości tradycyjnie zorganizowano Dzień Otwartych Koszar, podczas którego żołnierze zaprezentowali pokaz statyczny sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu 11 Mazurskiego Pułku Artylerii.
Po zakończeniu uroczystości żołnierze udali się na zasłużone pierwsze przepustki.

Tekst: kpt. Rafał Ługiewicz;
Zdjęcia: st. chor. Sebastian Erbetowski.

 

Ja żołnierz Wojska Polskiego…

 

Młodzi żołnierze z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu 9 lutego mieli swój wielki dzień. Przysięga wojskowa to najważniejsze wydarzenie w życiu każdego żołnierza. W niej zawarta jest cała istota służby wojskowej. To ona wiąże z Ojczyzną.

W obecności swoich rodzin, bliskich i zaproszonych gości prawie 200 elewów złożyło jakże ważne przyrzeczenie.

Z przejęciem wypowiadając słowa przysięgi wojskowej stali się pełnoprawnymi żołnierzami. Tym samym złożyli jedną z najważniejszych obietnic w życiu: oddali swój los Ojczyźnie i Narodowi. „Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej” – to słowa, które uroczyście i donośnie wypowiedzieli elewi służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych.

Przysięgę przyjął Komendant CSWL pułkownik dyplomowany Piotr Kriese. Komendant Centrum w swoim przemówieniu podkreślił, że przysięga wojskowa to szczególnie ważny akt dla ludzi w mundurach, znaczony dziedzictwem wieków i tradycjami oręża polskiego. – Jest to ważny etap w życiu, który należy pokonać z godnością i honorem. – powiedział Komendant CSWL. W słowach skierowanych do elewów Komendant zaakcentował, że to od nich zależy kształtowanie wizerunku wojska w społeczeństwie – To Wy jesteście Tymi, którzy w przyszłości będą decydować o losach kraju. Budujcie więc już dziś przyszłość opartą na wiedzy i dyscyplinie.

W trakcie ceremonii Komendant Centrum wyróżnił listem gratulacyjnym ośmiu żołnierzy za bardzo dobre wykonywanie zadań służbowych oraz osiągnięcie wysokich wyników podczas szkolenia podstawowego. Rodzicom i opiekunom wyróżnionych żołnierzy Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych pułkownik Piotr Kriese przekazał wyrazy uznania i szacunku za wzorowe wychowanie swoich córek i synów.

Dopełnieniem wydarzenia były  uroczysta defilada pododdziałów biorących udział w przysiędze prowadzona przez dowódcę uroczystości podpułkownika Jarosława Muszyńskiego, przemarsz Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania oraz pokazy sprawności żołnierzy CSWL.

Po ceremonii żołnierze mieli okazję spotkać się z długo niewidzianymi bliskimi. Wszyscy elewi udali się na pierwsze przepustki. Po powrocie do Centrum czekają ich kolejne wyzwania związane ze szkoleniem w CSWL Poznań.

tekst: kpt. Janusz Jarmużek
zdjęcia: Marcin Figaj

Żołnierze służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych.

facebook twitter gplus

close
  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Najnowsze - ostatnie wpisy
18 II 2019
Międzynarodowe ćwiczenie morskie pk. AMAN ...
W Karachi w Pakistanie oraz na Morzu Arabskim odbyło się międzynarodowe ćwiczenie morskie pk. AMAN 19.
18 II 2019
I Mistrzostwa Polski Północnej w ...
W Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko 16 lutego, odbyły się I Mistrzostwa Polski Północnej w Combat Kalaki.
15 II 2019
Komunikat MiG-29
Na lotnisku 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku doszło do zdarzenia lotniczego z udziałem samolotu MiG-29.
15 II 2019
Spotkanie z żołnierzami 15 Giżyckiej ...
Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych uczestniczył w wizycie Sekretarza Stanu USA, który odwiedził żołnierzy Batalionowej Grupie Bojowej NATO w Bemowie Piskim.
Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej
Morskie szkolenie
MPL Air Show 2018
Saber Strike-18 w Polsce
Święto Wojsk Lądowych
AIR SHOW 2018
Centralne Obchody Święta Wojska Polskiego
Diecezjalne obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości  w Rokitnie