..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Aktualności / Najnowsze - Generał Sikora I zastępcą szefa SG WP ::..
07 VII 2016

Generał Sikora I zastępcą szefa SG WP

  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
W obecności sztandaru wojskowego, zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym SZ RP, kierownicza kadra Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i zaproszeni goście pożegnali generała dywizji Michała Sikorę, który z dniem 10 lipca 2016 roku został wyznaczony na stanowisko I zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
zdjęcie - Generał Sikora I zastępcą szefa SG WP
Uroczyste pożegnanie generała Sikory z DG RSZ.

- Chciałbym wyrazić przekonanie, że do Sztabu Generalnego Wojska Polskiego odchodzi oficer, który swoja wiedzą, kompetencjami, a szczególnie doświadczeniem ostatnich kilku lat zasłużył sobie na to, żeby wspierać Szefa Sztabu Generalnego WP w jego na pewno niełatwym zakresie obowiązków – podkreślił dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. Generał broni dr Mirosław Różański zaznaczył jednocześnie jak ważna jest rola Szefa Sztabu Generalnego jako pierwszego żołnierza Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadającego za programowanie rozwoju i przygotowanie planów użycia sił zbrojnych oraz szeregu innych dokumentów o charakterze planistycznym, a którego odtąd wspierać w realizacji zadań będzie generał Sikora. Jednocześnie podziękował odchodzącemu generałowi za lata współpracy i dotychczasową wzorową służbę na stanowiskach szefa sztabu oraz Inspektora Rodzajów Wojsk DG RSZ. Życzył mu powodzenia w osiąganiu wyznaczonych celów, zadowolenia z wypełniania codziennych powinności dla dobra Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz realizacji planów.

- Obiecuję otwartość, wolę współpracy, pomoc i wsparcie. Służę swoją osobą i jestem do dyspozycji. Dziękuję za to, że mogłem spotkać Was na mojej drodze – powiedział generał Sikora zwracając się do zebranych na uroczystości. Podkreślił również, że nie jest to jego pożegnanie, lecz kolejna zmiana stanowiska. Wyraził  przekonanie, że dzięki służbie w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, a wcześniej podczas prac w Zespole ds. Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia SZ RP oraz w Grupie Organizacyjnej Dowództwa Generalnego RSZ, zdobył wiele cennych doświadczeń, które wykorzysta podczas wykonywania obowiązków na nowym stanowisku.

Za wzorowe i przykładne wykonywanie zadań służbowych dowódca generalny  wyróżnił generała Sikorę wręczając mu szablę oficerską i pamiątkowy grawerton. Uroczystość uwieńczyły wspólne zdjęcia i wpis do księgi pamiątkowej DG RSZ.

****************************

Generał dywizji Michał Sikora w 1984 roku ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Radiotechniczną w Jeleniej Górze. Jest również absolwentem Akademii Obrony Narodowej (1993), studiów podyplomowych na Uniwersytecie Szczecińskim (1998) i Politechnice w Szczecinie (2002), podyplomowych Studiów Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej (2005) oraz studiów pedagogicznych na Uniwersytecie w Bydgoszczy (2006). Po ukończeniu Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej został skierowany do 27 Batalionu Radiotechnicznego w Witkowie, w którym służył na stanowisku inżyniera stacji radiolokacyjnej 271 Kompani Radiotechnicznej, a następnie w latach 1989-1991 pełnił obowiązki dowódcy kompanii. Po ukończeniu w 1993 roku Akademii Obrony Narodowej służył kolejno jako dowódca w 25 Batalionie Radiotechnicznym w Debrznie i 28 Batalionie Radiotechnicznym w Gryficach. W 2001 roku przyjął obowiązki dowódcy 6 Brygady Dowodzenia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w Śremie, a następnie zastępcy dowódcy 2 Brygady Radiotechnicznej w Bydgoszczy. Kolejne stanowiska służbowe, po ukończeniu Studium Polityki Obronnej w 2005 roku, obejmował jako dowódca w 2 Brygadzie Radiotechnicznej w Bydgoszczy oraz 3 Brygadzie Radiotechnicznej we Wrocławiu. W 2008 roku otrzymał z rąk prezydenta RP mianowanie na stopień generała brygady. W 2009 roku generał Sikora rozpoczął służbę w Dowództwie Sił Powietrznych, najpierw jako Szef Wojsk Radiotechnicznych, a następnie od 2011 roku jako Szef Wojsk OPL i Radiotechnicznych. W lutym 2013 roku generał Sikora został wyznaczony na stanowisko Radcy Koordynatora, a potem kolejno Szefa Grupy Projektowej – zastępcy szefa Zespołu do spraw Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia SZ RP i szefa zespołu Grupy Organizacyjnej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. 1 stycznia 2014 roku wyznaczony został na stanowisko Inspektora Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a od 5 marca 2016 roku pełnił w DG RSZ obowiązki szefa sztabu.

Za wzorową służbę został dotychczas odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi w tym między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Lotniczym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

Tekst: Ilona Morchal
Zdjęcia: plut. Patryk Cieliński

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Najnowsze - ostatnie wpisy
16 VII 2019
Zmiany kadrowe w Dowództwie Generalnym ...
Dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. broni Jarosław Mika, w obecności kierowniczej kadry pożegnał żołnierzy kończących służbę w Dowództwie Generalnym Rodzajów ...
15 VII 2019
Neutralizacja miny morskiej z okresu ...
W niedzielę, 14 lipca, marynarze 8. Flotylli Obrony Wybrzeża przeprowadzili operację wydobycia i zneutralizowania przedmiotu niebezpiecznego zalegającego w pobliżu wyjścia z ...
15 VII 2019
Nowi oficerowie w Wojsku Polskim
Młodzi podporucznicy zasilą szeregi jednostek i instytucji wojskowych na terenie całego kraju.
12 VII 2019
Wakacje nie dla saperów
Kilka bomb lotniczych, kilkadziesiąt granatów moździerzowych i ręcznych oraz ponad 1 tys. szt. amunicji strzeleckiej.
DRAGON-19 strong in the alliance
Życzenia Ministra Obrony Narodowej
DRAGON-19
DRAGON-19 rozpoczęty
DRAGON-19
Wielka defilada „Silni w sojuszach”
Wielka defilada „Silni w sojuszach”
Baltic Air Policing 2019